/ ThinkStock/Getty Images
Министърът на околната среда и водите Нено Димов настоява кметовете на 28-те общини у нас нарушено качество на въздуха да вземат мерки за чистотата на въздуха през лятото.

Съдът на ЕС: България не е спазила директивата за качеството на въздуха
 
С писмо до тях призовава за стриктно изпълнение на предвидените в общинските програми мерки за намаляване на нивата на фини прахови частици, и поддържането на ниско ниво там, където е постигнато съответствие.

90% от хората дишат замърсен въздух, твърди СЗО
 
Сред мерките, за които екоминистърът изисква от градоначалниците са - редовно измиване на основните пътни артерии, благоустройство на крайпътните и междублоковите пространства, озеленяване на свободните площи, поддържане в добро състояние на пътната настилка, контрол на строителните дейности на територията на общината.