След окончателно решение на ВКС Мартин Трифонов ще изтърпява наказание "доживотен затвор" за убийството на малолетната Кристин в село Сотиря. От съда информират, че на последна инстанция присъдата е изменена от доживотен затвор без замяна, в доживотен затвор.

Делото беше образувано по жалба от защитника на подсъдимия.

На първа инстанция Трифонов беше осъден за инцидента, станал преди две години в сливенското село. А в присъдата беше записано, че умишлено е умъртвил по особено мъчителен за жертвата начин и с особена жестокост малката Кристин. Трифонов беше осъден и за опит за изнасилване на детето.

2 години по-късно: Осъденият за убийството на малката Кристин от Сотиря може да не лежи до живот


Присъдата беше потвърдена с решение на Бургаския апелативен съд.

Върховните съдии приемат, че касационната жалба е основателна по отношение несправедливост на наложеното наказание.

Според върховните магистрати апелативният съд е определил вида на санкцията след попълване на доказателствения материал с достатъчно данни за извършеното. От друга страна общата преценка не дава основание за извод, че наложеното на Трифонов най-строго и изключително наказание е адекватно.

Убиецът на Кристин от Сотиря помоли съда за снизходителност


Насилието и бруталността са самоцелни, напълно излишни за сломяване на съпротивата на 6-годишно дете, пише в мотивите на ВКС. Също така фактът, че е изтърпял ефективно наказание лишаване от свобода, и само година по-късно посегнал на живота на Кристин, показва, според съда, че не е преодолял липсата на задръжки, не е изградил морални ценности и продължава да не зачита установените норми на поведение.

Според състава на ВКС решителен аргумент в подкрепа на искането за налагане на по-лекото наказание е двадесет и една годишната възраст на подсъдимия.

Процесът на деградация на личността не е продължил достатъчно дълго, поради което съществува вероятност да е обратим, мотивират се съдиите. Неприемливите възгледи и антиобществени нагласи са формирани у подсъдимия под влияние на липсата на достатъчно възпитателни грижи в ранната му възраст и отсъствието на социална среда, пише в окончателното решение на съда.