коронавирус
коронавирус / iStock/Getty Images
Фондация BCause раздаде за 15-и път стипендии на отлични ученици и студенти без родители
Фондация BCause раздаде за 15-и път стипендии на отлични ученици от 11 и 12 клас и студенти - всичките сираци или отраснали в социални домове.

Стипендиите "Готови за успех" са предназначени да помагат на децата и младежите, непощадени от съдбата, да продължат своето образование.

През учебната 2020-2021 година носители на стипендия "Готови за успех" са общо 88 души, 24 от тях са кръгли сираци или са отгледани в институция.

Общата стойност на стипендиите тази година е 166 100 лв. Стипендиите са осигурени изцяло от дарители - над 20 фирми и можество индивидуални дарители по ведомост.

  „Признателни сме на всички дарители на програма „Готови за супех“, които във време на криза, освен спешна подкрепа на медиците от първа линия и болниците в страната, избраха да направят дълготрайна инвестиция в образованието на 88 млади хора, които са избрали ученето за свой път към успеха!“ – каза Веселина Йорданова от  BCause.

Кризата с Ковид-19 още веднъж и по-ярко показа проблемите на здравната система в България: липсата на кадри, ниското заплащане на лекари и сестри, както и почти доброволния труд, който полагат лекарите специализанти. Отделно бъдещите лекари и сестри имат най-големи ограничения да работят паралелно с ученето си и най-дълго време се обучават и специализират с ниско възнаграждение.

Ето защо в 15-та година на програмата стипендиите за отлични студенти бяха увеличени на 2500 лева годишно и бяха отпуснати приоритетно за медицински специалности.

Стипендия „Готови за успех“ 2020-2021 беше присъдена на 33-ма отлични студенти: 26 - медицина, 3 - медицински сестри, 1 - медицинска физика, 3 - дентална медицина.

Всичките имат успех над 5.00, а двама са пълни отличници без нито една 5-ца до 6 курс и са наши стипендианти по време на цялото си следване. Петима от студентите медици са кръгли сираци или са отгледани в институция.

Един от стипендиантите е доброволец в COVID- отделение на ВМА.


Освен на студентите медици, програма „Готови за успех“ дава подкрепа на студенти от други специалности, които имат успех над 5.00, но са в особено затруднение.

Специалните стипендии са на 18 студенти - 12 кръгли сираци или отраснали в институция, 4-ма с физически увреждания и 2-ма с изключително ниски доходи. Сред тях са вицешампион на България по шах на България 2020 - инструктор към Международна Шах федерация и шахматен съдия; стипендиант, на който му предстои издаване на роман, и стипендиант, чиято история е разказана в книга.

През учебната 2020-2021 година стипендия „Готови за успех“ получават и 37 ученици от 11 и 12 клас, от 26 населени места в България. От тях 7 са кръгли сираци или са отгледани в институция. Годишната стипендия за тях е 1000 лева, а изискването – да имат успех над 5.50.  Разбирането ни е, че така подкрепяме отличните ученици от социално слаби семейства, за които съществува риск да не продължат във втори гимназиален етап на образованието си по финансови причини.

"Готови за успех" е програма на Фондация BCause в партньорство с Фондация “Сирак” от 2006 година. Стипендиите са осигурени изцяло от дарения, а водещ критерий е успехът на кандидатите. Броят на стипендиите "Готови за успех" зависи от сумата на набрани през годината дарения.