Той обясни, че в последната година болницата влиза в катастрофално състояние
Общата финансова загуба на Александровска болница към момента е над 70 млн. лв. Но това е загуба с натрупване през годините, тоест от 2013 г. насам всяка година са генерирани текущи загуби от порядъка между 3 и 6 млн.лв. годишно. Това обяви на брифинг днес Атанас Атанасов, директор на Александровска болница, който заема този пост от началото на юли тази година.

МЗ с разяснения как са провеждани обществени поръчки в Александровска

Атанасов обясни, че всяка една година разходите са надвишавали приходите, което в годините е довело до натрупване на обща счетоводна загуба от 70 млн.лв.

Друго понятие са просрочените задължения на болницата, които в момента са 35, 549 млн. лева. Това са просрочените задължения, общите задължения са около 52 млн. лева, посочи Атанасов. Това са задължения към доставчици.

Кацаров: Безогледно са трупани дългове в Александровска, болницата е пред фалит

Болницата е търговско дружество и фалит може да се обяви едва тогава, когато стане напълно неплатежоспособна, когато не може да обслужва задълженията си и когато обяви несъстоятелност. В случая болницата не е в такова състояние, но е силно заплашена от фалит. Ако не се намерят инструменти, с които да се погасят в нормални срокове тези 35 млн. лв. просрочия, има опасност самите фирми, доставчиците да заведат съдебни процедури, да ги спечелят естествено, защото болницата е неизрядният договорен партньор и тогава вече с изпълнителен лист могат да бъдат блокирани средствата на болницата и тя да изпадне в пълна неплатежоспособност, обясни директорът на лечебното заведение.

Той каза, че намерението на ръководството е да не се стига до фалит. Предприели сме оздравителни мерки, има разработена оздравителна програма, която надявам се ще успеем да наложим на практика и това ще доведе до излизане от това състояние. Провели сме преговори с всички големи кредитори и с всички по-дребни. Към момента имаме някакви споразумения с тях. По думите на директора кредиторите са готови да изчакат, докато им бъде представен окончателен погасителен план. Ще можем да им го представим, когато вземем решение каква ще бъде структурата на дейностите, в каква степен ще редуцираме разходите и какви външни инструменти за финансиране на тези задължения ще приложим, каза Атанасов.

Костадин Ангелов отговори на здравния министър за Александровска

Той обясни, че в последната година Александровска болница влиза в катастрофално състояние. Като дойдох тук през юни, първият документ, който разгледах, за да се ориентирам за финансовото състояние, беше годишният финансов отчет към края на миналата година. Там фигурираше, че просрочените задължения са около 8,5 млн. лв., съобщи Атанасов. През юли, когато фактически започна работа новият Съвет на директорите, просрочените задължения вече бяха 28 млн. лв. плюс още 6,5 млн. лв. с договорени нови срокове на падежи, т.е. с тях бяха вече над 30 млн. лв. Това значи, че тези предоговаряния на сроковете са довели до излизане от графа "просрочия" на част от задълженията, но практически след изтичане на сроковете им те отново минават в графа "просрочия" и това е причината за тази драстична разлика в отчетите. Но тези задължения реално съществуват към момента, категоричен е директорът на Александровска болница.

След като направим сметка каква част от разходите можем да редуцираме, имаме намерение да потърсим банкова институция и да изтеглим кредит с ниска лихва и с по-дълъг срок на връщане, с който да елиминираме финансовата тежест от тези наказателни лихви, идващи от предоговорените просрочия. На практика това при една лихва от 3 процента на един банков кредит би могло да спести сериозна сума от наказателните лихви за просрочия. От тези 35 млн. лв. 24,3 млн. лв. са с големи наказателни лихви над 7 процента, останалите 11 млн. лв. са без такива наказателни лихви. Ако за тази част с високите лихви успеем да изтеглим кредит с по-ниска лихва, можем до края на годината да редуцираме поне наполовина просрочията, каза директорът на лечебното заведение.
БТА