Депутатите обсъждат на първо четене два законопроекта за промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП). С първия - на депутати от „Демократична България" (ДБ) и „Продължаваме Промяната“ (ПП), се предвижда прецизиране на случаите, в които инвестиционното проектиране и строителството могат да се изпълняват чрез инженеринг. С другия – на депутати от ПП, се предлага възможност за индексация според инфлацията на вече сключени договори за възлагане на строителство, ремонт, реконструкция и модернизация, доставки и услуги (в т.ч. договори за инженеринг).

Според вносителите на предложението от ДБ и ПП водещата роля на строителя като участник в обществени поръчки му дава преимущество пред проектанта и строителния надзор, а чрез финансовата независимост на проектанта и на упражняващия строителен надзор от строителя ще се постигне изготвянето на по-качествени проекти и по-обективен контрол върху изпълнението на строителните дейности.

Вносителите на втория законопроект уточняват, че в резултат на инфлацията са се увеличили цените на основните стоки и материали, в резултат на което редица фирми са в невъзможност да изпълняват договорите, сключени с държавата и общините. Това поставя страната пред опасността да загуби значителни средства по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, се казва в доклада на ресорната комисия, която предлага на Народното събрание приемането и на двата законопроекта в зала.

По-рано днес темата стана повод за размяна на критики от страна на депутатите на ПП и на ГЕРБ-СДС.
БТА