Министерството на вътрешните работи организира международна конференция „Ефективно управление на външните граници на ЕС“. Фокус на форума, който се провежда днес в София, е поставен върху защитата на външните граници на ЕС като ключов приоритет за предотвратяване на увеличаващата се нелегална миграция, вторичните движения и наред с това - борбата с контрабандата на мигранти. В конференцията участва министърът на вътрешните работи на Румъния Лучиан Николае Боде. Видеообръщение към делегатите отправи министърът на вътрешните работи на Италия Матео Пиантедози, съобщиха от МВР.

„Целта, която си поставяме е да намерим пресечната точка на нашето разбиране за управление на границите. Ако съумеем да обясним и разберем различията, ще помогнем за фокусиране на бъдещите дискусии върху конкретни и работещи решения“. Това заяви заместник министър-председателят по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев, който откри международната конференция.

Той припомни накратко предизвикателствата, пред които е изправен ЕС през последните години - гарантиране сигурността на границите, засилване и подобряване на превенцията на нелегалната миграция и на разрастването на мрежите за трафик на мигранти, по-доброто използване на подкрепата на европейските агенции, както и необходимите стъпки за засилване на сътрудничеството с третите страни, включително предвид задълженията им по линия на връщането.

Радев: Ние сме против България да е буферна зона за нелегална миграция (СНИМКИ)

Министър Демерджиев изтъкна предприетите от страна на ЕС действия за постигане на устойчивост по отношение на миграционните предизвикателства, сред които подсилване на законодателната рамка чрез нови инструменти за управление на външните граници, засилени мандати на Фронтекс и Европол, постигане на оперативна съвместимост. „Някои от тези инструменти вече работят успешно, за други все още е необходимо постигане на общо европейско разбиране. Европа трябва да има ясна и единна политика за начина, по който да опазва външните си граници. Това е обща отговорност, която следва да бъде осъзната и поета от всяка държава членка“, подчерта българският вътрешен министър.

По време на форума агенциите Фронтекс, Европол и EU-Lisa направиха презентации по темата. Директорът на ГД „Гранична полиция“ главен комисар Росица Димитрова запозна участниците с практическата работа и предизвикателствата по южната ни външна граница. Дискусиите по същество продължиха с акцент върху засилване на подкрепата за държавите на първа линия, по-ефективния отговор на вторичните движения и борбата с контрабандата на мигранти и по-активното сътрудничество както между държавите, така и с европейските агенциите.

Разбиха престъпна група за трафик на мигранти

Делегатите се обединиха около виждането, че ефективната защита на външните граници на ЕС трябва да продължи да бъде ключов приоритет в европейския дневен ред. Отчетено бе, че ефикасната превенция има нужда от средства и може да бъде допълнително засилена, ако Европейската комисия разгледа възможността за финансова подкрепа за поддържане и модернизиране на физическата и техническа инфраструктура

Представена беше серия от мерки за предотвратяване на нелегалните преминавания, като предпоставка за ограничаване на вторичните движения в рамките на ЕС. В този смисъл бе подчертано, че по-доброто полицейско сътрудничество, директните контакти, обменът на информация и опит в реално време между правоохранителните органи ще допринесе за по-ефективен контрол и противодействие на контрабандата на мигранти по целите миграционни маршрути.

Отчетено бе, че приносът на държавите членки е ключов за успеха на всяка една европейска инициатива в областта на управлението на миграцията като цяло.

В рамките на срещата бяха обсъдени доброто сътрудничество с Фронтекс в охраната на външните граници на ЕС и в областта на връщането, както и възможности за неговото надграждане. Фронтекс подпомага оптимизирането на защитата на външните граници чрез провеждане на съвместни операции по границите ни с Република Турция, Република Сърбия и Република Северна Македония. В същото време, България  изпраща свои гранични служители за участие в съвместните операции на територията на други държави членки.

Беше изразена високата оценка на Фронтекс за работата на българските гранични служители и усилията на България по охрана на границите.

Министър Демерджиев благодари на Агенцията за оказваната помощ за оптимизиране на охраната на външните граници, като подчерта, че това е ключово сътрудничество за България и ЕС. Той подчерта необходимостта от задаване на ясна политика и общи стандарти за охрана на външните граници, като само така може да се гарантира цялостната сигурност на съюза. Необходимо е да се постигне и общо разбиране и осъзнаване на европейско ниво, че е необходим голям финансов ресурс за гарантиране ефективна защита чрез техническо обезпечаване на границите.