/ iStock
Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) апелира децата да не се въвличат в политическа агитация във връзка със стартирането на предизборната кампания за избор на органи на местното самоуправление, съобщиха от пресцентъра на агенцията.

Закрилата на децата срещу въвличането им в политическа дейност е гарантирано както в редица международни актове, така и в националното ни законодателство, припомнят от ДАЗД.

В Закона за закрила на детето е регламентирано, че всяко дете има право на закрила срещу въвличане в дейности, неблагоприятни за неговото физическо, психическо, нравствено и образователно развитие. Законът постановява още, че всяко дете има право на закрила срещу въвличане в политически, религиозни и синдикални дейности. 

Съгласно Конституцията на България, политическите цели и политическите дейности са присъщи само на политическите партии, а Закона за политическите партии императивно забранява на същите да създават детско-юношески структури, обединяващи лица под 18-годишна възраст. Тази забрана е въведена именно с цел защита на интересите на децата. 

До сряда участниците в изборите трябва да обявят дарителите си пред Сметната палата

В хода на предизборната кампания, има вероятност политически лица да се появяват в образователни институции (детски градини и училища) и социални услуги (центрове за подкрепа и настаняване от семеен тип), което следва да се тълкува и възприема като агитация, независимо от техните мотиви и намерения, посочват от ДАЗД.

От агенцията припомнят, че отговорността да не се допуска въвличането на деца в политически дейности в хода на предизборната кампания, които са неприсъщи за тях, е споделена.  

„Апелирам не само към участниците в предизборната кампания, но и към цялото ни общество, да съхраним децата от участие във всякаква политическа дейност Нека не ги използваме в съревнованието на политическите сили и за отправяне на политически послания. Вярвам, че заедно може да поставим техния интерес над всичко останало“, каза д-р Теодора Иванова, председател на ДАЗД. 

От агенцията апелират и към представителите на средствата за масова информация за чувствителност и засилено внимание към отразяването на събития, свързани с деца.

Практиката от отминалите предизборни кампании показва, че по време на публични събития се използват и разгласяват лични истории и данни на деца чрез показване на техния образ (фото- или видеоизображение), имена или други признаци, по които могат да бъдат идентифицирани, като така се създават предпоставки за нарушаване на личната неприкосновеност на детето.

ДАЗД обръща внимание, че  в Закона за закрила на детето, ясно е посочено, че сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители, както и съгласието на самите деца, ако са навършили 14-годишна възраст, освен в случаите на задължително уведомяване на органите за закрила на детето за дете, което се нуждае от помощ в рискова ситуация. Това се отнася и за децата на обществени и политически фигури, които често са обект на засилен интерес в медиите и социалните мрежи, особено по време на предизборна кампания.

ЦИК: Няма да се сумират данните от хартиеното и машинното гласуване

От 00:00 ч. на 29 септември официално започна предизборната кампания за местните избори на 29 октомври. Тя ще продължи до 24:00 ч. на 27 октомври. 

С подобен апел към политическите партии се обърна ДАЗД и по време на кампанията за парламентарните избори на 2 април.