/ Георги Димитров
Вече са утвърдени от Централната избирателна комисия образците на протоколите за отчитане на резултатите от предстоящите местни избори на 29 октомври. Предстои да бъдат публикувани в Държавен вестник. 

Очаква се да бъдат намалени грешките, допускани от секционните комисии при попълването им, коментира заместник председателя на ЦИК Емил Войнов, предава БНР.

"С оглед да бъдат улеснени секционните избирателни комисии, протоколите за секциите с машинно гласуване са с две обособени части. Първата част е за вписване на данните от гласуването с хартиените бюлетини, а втората част - за данните от гласуването с бюлетини от машинно гласуване, като данните от хартиените и машинните бюлетини няма да се сумират. Има и други подобрения по протоколите, които са предпоставка секционните избирателни комисии да впишат резултатите от гласуването без грешки", заяви Войнов.

Сумирането на данните от секционните протоколи ще се извършва при предаването им в Общинските избирателни комисии.
БНР