103.71 на 100 хиляди души достигна двуседмичната заболеваемост от COVID-19 в страната. Това поставя България в ниво 2 на картата по този показател. 

От днес и Перник е в жълтата зона с над 100 заразени на 100 хиляди души. Останалите области в жълто са София-град, Варна, Бургас и Враца.

КАРТА НЦЗПБ
НЦЗПБ

Всички пет региона, на които е разделена страната в картата на епидемичната обстановка по региони, са в нулевия светлосин етап. Очаква се обаче западният регион 1 да влезе в зеления първи етап в рамките на пет дни. 

карта региони
coronavirus.bg

Картата на епидемичната обстановка разделя страната на пет региона, като във всеки от тях се следи развитието на пандемията. Сред един от факторите са определяне на етапа, в който се намира даден регион, е заетостта на интензивните легла за болни с COVID-19. 

Според Плана за справяне с COVID-19 именно заетостта на интензивните и леглата за лечение на пациенти с неусложнена форма на COVID-19 е сред факторите за налагане на противоепидемични мерки. Друг фактор, който здравните власти следят, е натовареността на здравната система на седмична база и 14-дневната заболеваемост от COVID-19.

Четирите етапа, по които се прилагат COVID мерките са разписани в Плана за справяне с COVID-19

план за справяне с пандемията етапи
coronavirus.bg

Първият етап от плана предвижда разширяване на обхвата на обекти и дейности, спрямо които са въведени противоепидемични мерки, контролиране спазването на мерки, създаване на организация за контрол и наблюдение на мерките. В сферата на образованието етап 1 предвижда изследване за COVID-19 с бързи антигенни тестове веднъж седмично на учениците и на педагогическия и непедагогическия персонал; преустановяване провеждането на организирани дейности с ученици, включващи посещения на музеи, изложби, природни обекти и други мероприятия с културна, опознавателна и възпитателна цел, планирани екскурзии, зелени училища, туристически пътувания и др. Работодателите нямат специфични задължения, освен общи препоръки и указания. 

По отношение на мерките - ден по-рано стана ясно, че в лечебните заведения в регионите с висока заболеваемост ще бъде въведено изискване за задължително носене на предпазна маска. 

Онлайн може да се следи и разпространението на COVID-19 в реално време.