/ БТА
Централната избирателна комисия (ЦИК) откри процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка за дейности по осигуряване на машинното гласуване в страната и в чужбина на предстоящите предсрочни парламентарни избори на втори април.

Съдът отмени решението на ЦИК за смесеното броене на гласовете на изборите

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на осем милиона и петстотин хиляди лева без включен ДДС.

ЦИК реши още да се изпратят покани до "Смартматик Интернешънъл Холдинг" и до дружество "Сиела Норма" за участие в процедурата за възлагане на поръчката.
БГНЕС