По искане на представители на Съвета на Европа се проведе онлайн среща на изпълнителния борд на Постоянната конференция на прокурорите, работещи срещу организираната престъпност, корупцията и тероризма. На срещата се обсъди предстоящото закриване на специализираните структури на съдебната власт в Република България. Всички участници в срещата изразиха отрицателно становище за закриването на структурите, призвани да се борят с организираната престъпност, тероризма и корупцията.

Одобриха законопроект за закриване на специализираните наказателни съдилища

Чуждестранните представители изразиха опасения за накърняване на независимостта на магистратите, върховенството на правото и създаване на затруднения в работата по международноправното сътрудничество по наказателни дела. Взе се решение за превеждане на извънредна среща на 28 април на изпълнителния борд на Постоянната конференция, който да излезе с декларация в защита на специализираните структури на съдебната власт в Република България.

Създаването на Постоянната конференция на прокурорите, работещи срещу организираната престъпност, корупцията и тероризма се основава на разпоредби от Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност, подписана в Палермо, Италия през 2000 г. Дейността й се подкрепя от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.

ПРБ: Закриването на спецправосъдието ще върне остарял и неефективен модел за борба с корупцията

Членове са - Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Гърция, Унгария, Италия, Черна гора, Република Северна Македония, Румъния, Сърбия и Словения. Проектът е с финансовата подкрепа на САЩ, Италия, Германия и Обединеното кралство.
ПРБ