знаме България
знаме България / ThinkStock/Getty Images
Правителството ще предложи на Народното събрание да ратифицира устава на Агенцията за ядрена енергия (АЯЕ) към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание.

Ратификацията на Устава е условие за членство в АЯЕ. В момента България е в процедура по присъединяване към организацията, която се очаква да приключи до края на годината. Чрез ратификацията страната ни изразява съгласие и обвързаност с устройствения документ и може да стане член на АЯЕ от 1 януари 2021 г.

Присъединяването към ОИСР е важен външнополитически приоритет на страната ни. В изпълнение на този приоритет, през последните години правителството полага последователни усилия за получаване на покана и преговори за членство. Активното участие на България в работни и специални органи, агенции и инициативи на ОИСР е от първостепенно значение за изпълнение на този приоритет. Присъединяването на България към Агенцията за ядрена енергия към ОИСР е одобрено от Съвета на ОИСР на 17 юли 2020 г.

Агенцията за ядрена енергия (АЯЕ) е структура в рамките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие със седалище гр. Париж, Франция. Тя има за цел да подпомага сътрудничеството между страните членки за високи постижения в областта на ядрената безопасност, технологиите, науката, околната среда и правото. В организацията членуват 33 страни, включително стратегически партньори (САЩ, Франция, Република Корея), които оперират почти 90% от инсталираните ядрени мощности в света.