книги
книги / iStock/Getty Images
Парламентът ратифицира анекса към споразумението за проект „Традуки“, с което България стана пълноправен член на Европейска мрежа за литература и книги, имаща за цел да поощри интелектуалния обмен и диалога между Югоизточна Европа и немскоговорящите страни.

Концертът „Билет срещу книга” се провежда в подкрепа на четенето

Участие на страната ни дава възможност за подпомагане на българските книгоиздатели в международни панаири на книгата, както и български автори да представят произведенията си на европейската сцена. Освен това българските автори ще могат да популяризират произведенията си чрез превод на разнообразни езици, което ще даде тласък на родната ни литература и кногоиздаване.

Рекорден брой издателства и дистрибутори ще участват в софийската „Алея на книгата“

Финансовият принос към българското Министерство на културата към проект „Традуки“ ще бъде в размер на 10 000 евро.