/ iStock/Getty Images
Правителството одобри българската позиция за заседанието на КОРЕПЕР II във формат Конференция на представителите на правителствата на държавите членки, което ще се състои на 21 април 2021 г. в Брюксел, съобщи пресслужбата на кабинета.

На заседанието ще бъдат разгледани предложенията на Ирландия, Република Гърция и Република Кипър за назначаването на двама съдии и двама генерални адвокати в Съда на ЕС.

България подкрепя предложението на Ирландия за преназначаване на Юджийн Ригън на поста съдия, на Кипър - за назначаването на Николас Емилиу на поста генерален адвокат, както и две предложения на Гърция - за преназначаване на Атанасиос Рантос на поста генерален адвокат и за назначаване на Димитриос Гратсиас на поста съдия.

Всички те ще са с мандати до 6 октомври 2027 г.