Данаил Кирилов
Данаил Кирилов / пресцентър, Министерството на правосъдието
„Приветстваме намерението на Германското председателство прилагането на Европейската стратегия за електронно правосъдие да бъде водещ приоритет в неговата програма. В условията на криза е важно електронните услуги да бъдат използвани за осигуряване на достъп до правосъдие. В България вече са предприети законодателни действия за усъвършенстване на правната рамка за използване и достъп до дигитално правосъдие.“ Това заяви пред колегите си днес министърът на правосъдието Данаил Кирилов. Той взе участие в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз „Правосъдие и вътрешни работи“ (част „Правосъдие“), което се проведе чрез видеоконференция днес.
 

Данаил Кирилов
пресцентър, Министерството на правосъдието


По време на заседанието бяха проведени дискусии относно преодоляването на пандемията от коронавирус в европейските демокрации при пълно зачитане на върховенството на правото. Кирилов обясни, че противоепидемичните мерки в България са били взети при отчитане на специфичните особености на разпространението на коронавируса в страната и на необходимостта да бъде избегнат прекомерен натиск върху националната здравна система.

Министрите на правосъдието обсъдиха и противодействието на дезинформацията и речта на омразата, които представляват особена заплаха за демократичните общества в условията на COVID-19.

„Напълно сме транспонирали и Рамковото решение относно борбата с определени прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право. Страната ни е приела солидна правна рамка за борба с престъпленията от омраза, която се прилага ефективно. Считам, че точното въвеждане в националното право на вече приетите актове и тяхното стриктно прилагане е основополагащо за противодействие на това предизвикателство“, каза още Кирилов.

„Позицията на страната ни е, че противодействието на дезинформацията следва да се базира на позитивен подход и насърчаване на добрите практики, свързани с повишаване на медийната грамотност“, каза в заключение той.