Бъчварова удължава срока за използване на старите униформи за полицаи и пожарникари
Бъчварова удължава срока за използване на старите униформи за полицаи и пожарникари / DarikNews.bg, архив

Неосигуряването на нови униформи, отличителни знаци и принадлежности за служителите на МВР е причина вицепремиерът и вътрешен министър в оставка Румяна Бъчварова да поиска изменение на специалната наредба за работното облекло. Така се оказва, че униформени облекла, които е трябвало да излязат от употреба с края на 2016 г., ще могат да се използват още две години.

Ръководството на МВР е принудено да предложи изменение на Наредбата, защото иначе униформите, с които полицаи и пожарникари изпълняват служебните си задължения, ще се окажат незаконни. Предлага се изменение на още една алинея на Наредба No 8121з-1010 от 24 август 2015 г. за униформеното облекло и работното облекло за служебно ползване в Министерството на вътрешните работи
, с което ще се осигури възможност служителите да получат "вещево доволствие" за годините 2011, 2012, 2013, 2014, както и за 2015 г., което е трябвало да стане до края на настоящата година. Новият текст посочва като краен срок - 31 декември 2017 г.

Кабинетът дава 5.5 млн. лв. за униформи на полицаи и пожарникари

"Сключва се рамково споразумение със срок на изпълнение 24 месеца, с което се цели да се осигурят около двадесет хиляди костюма, като доставките се очаква да започнат в началото на 2017 г. По този начин ще бъдат обезпечени специални зимни костюми за структури на МВР. С доставките ще бъдат покрити лимити на служителите от предходни години, поради което се налага удължаване на заложените в наредбата срокове", посочва вътрешният министър в оставка в мотивите си за промяна на Наредбата.

Голяма част от полицаите и пожарникарите купуват униформите си с лични средства

Миналата седмица синдикатите на МВР предупредиха, че са възможни да преминат към стачни действия, включително и заради неосигуряването на униформено облекло за полицаи и пожарникари. Над 50% от униформите се закупуват от служителите на МВР с лични средства, обявиха от синдикалните оргаиизации на МВР. Според тях предоставянето на ново служебно облекло се бави с 4-5 години.

Източник: БГНЕС