/ iStock/Getty Images
Между 45.7 и 50.4 на сто от младежите у нас употребяват тютюневи изделия. Това съобщиха от Коалиция за живот без тютюнев дим, цитирайки данни от специализирано проучване, извършено от фондацията "БлуЛинк". Проучването е в рамките на проект на Коалицията, подкрепен от международния Съюз против туберкулозата и белодробните заболявания.

Анализираните данни са събрани чрез две национални представителни проучвания на "Екзакта рисърч груп". Проучванията обхващат възрастовата група 18-35 г. и са проведени през септември и декември 2020 година.

Голяма част от младите хора - 70 на сто, не одобряват употребата на тютюн и подкрепят политиките за ограничаването ѝ, сочат резултатите. Много младежи възприемат тютюнопушенето като значим проблем, за чието преодоляване трябва да се вземат сериозни мерки. Близо 58 на сто от младежите смятат, че трябва да се наложи по-строг и ефективен контрол върху спазването на забраната за тютюнопушене на обществени места и са съгласни, че държавата не трябва да допуска вмешателство на тютюневата индустрия при изработването и прилагането на политики, отнасящи се до общественото здраве. Почти всеки втори е на мнение, че трябва да се забрани рекламата и промоцията на тютюневи изделия.

България е на второ място в ЕС по брой на пушачите след Гърция

Над една трета от младите хора са изразили мнение, че биха гласували за политическа сила, която предлага политики за ограничаване на тютюнопушенето сред младежите в България, сочат данните от изследването.

Макар и да са сравнително отскоро на пазара, нагреваемите изделия заемат трето място сред употребяваните тютюневи изделия у нас, изпреварвайки наргилетата. Близо една пета от анкетираните намират наргилетата и нагреваемите тютюневи изделия за по-безвредни.

Кардиолог: Българите трудно отказват цигарите, има неразбиране на проблема

Най-често младите хора пропушват преди навършване на 18 г. Близо една пета от тях пропушват между 10 и 14 години. Много малък е делът на пропушилите след 25 г. Едва една четвърт от анкетираните посочват, че около тях няма хора, които да пушат в тяхно присъствие, докато 43.5 на сто съобщават, че има лица, които пушат около тях в дома им или в работата.

С воля са отказали пушенето 85.2 на сто от участниците в проучването, с помощта на приятели - 3.7 на сто, още по-нисък е процентът на отказали тютюнопушенето чрез електронна цигара.