/ БТА
Безплатна кухня в Кубрат осигурява храна за деца до тригодишна възраст. Социалната услуга се реализира по проект на общината, финансиран от Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г., съобщи Онур Зайкъров, младши експерт по социални дейности в общината.

Той посочи, че целевата група е на възраст от 10 месеца до тригодишна възраст, а общият капацитет е за 300 деца. Към момента от услугата обаче се възползват само 42 семейства. Обедното детско меню се получава в кухнята на Детска ясла „Мир“ в Кубрат.

Документи за ползването на безплатната детска кухня се приемат в дирекция „Социално подпомагане“ в Кубрат. За включване в групите могат да кандидатстват семейства с ниски доходи, самотни родители, деца с увреждания, сираци и др. 

Продължителността на проекта е до 30 септември 2025 г., като в този период социалните служби ще извършват проверки дали потребителите продължават да отговарят на условията, ще бъдат приемани и нови заявки.

Безплатна детска млечна кухня по проект, финансиран от Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. работи и в Разград. Тя отвори врати през ноември миналата година.
Садет Кърова/БТА