Бойко Борисов Хемус
Бойко Борисов Хемус / МС
Държавното дружество Автомагистрали ЕАД се оплака, че е поставено в невъзможност да извършва редовните си месечни плащания към доставчици на услуги и суровини.

Сметките на дружеството във всички банки са били блокирани от министър Виолета Комитова с писмо от 10 юни.

“Това действие вече оказва негативни последствия и дружеството е заплашено от принудително спиране на дейността, в това число и временно спиране на изграждането на АМ „Хемус”, посочват от Автомагистрали.

От там обясниха още, че има опасност да бъде прекъснато електрозахранването в обекти и бази за поддръжка, както и прекратяване доставките на горива.

В друго писмо до банките министър Комитова е определила таван на отпусканите седмични суми максимум до 10 хил. лв.

Вече има и натрупване на неодобрени заявки за планови ремонти на техниката за зимното поддържане и текущи аварии и проблеми. Което може да доведе до неизпълнение на възложените задания относно текущия ремонт и поддръжка, обезпечаване на пътнотранспортни произшествия, въвеждане на временна организация и безопасност на движението при най-натоварените автомагистрали в страната.

„С тези и други подобни действия или бездействия на практика се блокира дейността по изграждането на АМ „Хемус“ и поддръжката на автомагистралите в страната. Това може да доведе до хаос и напрежение за всички пътуващи, за бизнеса, свързан с пътната инфраструктура, а също и за икономиката на страната“, заключват от Автомагистрали ЕАД.