/ БГНЕС
Очакваме близо 130 млн. лв. в бюджета от мобилните оператори за използването на честотите 700 MHz и 800 MHz.

Това се посочва в коментар на служебния вицепремиер и министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев, изпратен до медиите от пресцентъра на министерството, по повод на днешното правителствено решение за промени в Тарифата за таксите.

„Успешно приключихме освобождаването на честотите и ползването им за граждански нужди. Това беше процес, по който правителствата преди нас не успяха да вземат решение почти 20 години“, заявява вицепремиерът. Той допълва, че промените в тарифата за таксите се отнасят само за неизползвания досега спектър в обхват 700 MHz и 800 MHz и нямат никаква връзка с цените на услугите за гражданите.

Христо Алексиев посочи още, че с това решение се цели да бъде стимулиран интересът на мобилните оператори да усвоят спектъра в обхвати 700 MHz и 800 MHz.

„До този момент тези честоти не са използвани за граждански нужди и държавата не е получавала постъпления в бюджета от тях. Освен очакваните еднократни приходи за 2023 г. от близо 130 млн. лв., ежегодно мобилните оператори ще плащат такси в размер на близо 8 млн. лв.“, уточни той.

Вече бяха проведени успешни тестове за съвместно ползване на честотите от военновъздушните сили и предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи и услуги. След обществено обсъждане, Комисията за регулиране на съобщенията предложи промени в размера на таксите, които отчитат състоянието на пазара, необходимостта от стимулиране развитието на 5G мрежи и насърчаване на инвестициите и иновациите.

След днешното решение от правителствената пресслужба информираха, че изменението е свързано и с изпълнение на Реформа 2: Ефективно използване на радиочестотния спектър от Плана за възстановяване и устойчивост, което ще гарантира плащанията. България трябва да приключи процедурите по предоставянето за ползване на радиочестотен спектър в обхвати 700 MHz и 800 MHz, от което зависи ускореното разгръщане и надграждане на 5G мрежите. 

Страната ни е сред последните в Европа, където този обхват не се използва все още за предоставяне на мобилни услуги от пето поколение.
Решението бе част от дневния ред на днешното редовно седмично заседание на правителството. 
Иван Лазаров/БТА