3 млрд. лева за образование предвижда Бюджет 2009
3 млрд. лева за образование предвижда Бюджет 2009 / Sofia Photo Agency

Обществено обсъждане на новия Закон за училищното образование ще започне от началото на следващата година, съобщи в Стара Загора министърът на образованието и науката Даниел Вълчев. Според него е необходим съвременен начин, който трябва да определи правата и отговорностите на ученици, родители, учители и директори.

Около 3 милиарда лева са предвидените средства за образование в бюджета за следващата година, каза министър Вълчев и поясни, че парите за образование никога не са достатъчни. „Трябва да признаем, че едва през последните четири-пет години има средства, които горе-долу дават възможност за провеждане на някаква политика", каза Вълчев.

„През последните две години броят на децата, които не са обхванати от образователната система, намалява като данните в България са съизмерими с тези в Испания и Португалия”, отчете просветният министър.

В Стара Загора Даниел Вълчев откри Национална работна среща на ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на ученици и деца със специални образователни потребности. През последните четири години броят им в страната е нараснал 11 пъти.

Други новини от Стара Загора