Към 31 декември 2022 г. в страната функционират общо 295 кризисни центрове за деца, центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания, центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания и преходни жилища за деца.

Това заявява служебният министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров в отговор на депутатски въпрос.

Министър Лазаров се позовава на информация, предоставена от Агенцията за социално подпомагане, от която става ясно също и че общият брой на местата за деца и/или младежи в тези центрове е 3 553.

С предоставянето на месечните помощи за ученик (средства за джобни разходи) се цели децата и младежите, които учат, да разполагат с лични средства като своите съученици, както и да се стимулира участието им в образователния процес“, отбелязва той.

Лазаров допълва, че с оглед гарантиране на интереса на децата, които ползват социални услуги за осигуряване на подслон и за резидентна грижа, в рамките на бюджетната процедура за определяне на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2024 г., ще бъде обсъден и въпросът за увеличение на средствата за джобни разходи на учениците.
БГНЕС