/ iStock/Getty Images
В Ямбол заработи кризисен център за жертви на трафик и насилие. Първите потребители вече са настанени. Центърът е с капацитет 12 места за деца и възрастни. В социалната институция могат да бъдат приемани потребители от цялата страна. Това съобщи на пресконференция кметът на общината Валентин Ревански.

Жертвите на различни форми на експлоатация ще могат да пребивават в кризисния център до шест месеца през една календарна година. За тях ще се грижат осем специалисти, сред които психолог, социални работници, лекари, педагози и други при необходимост. Освен осигуряване на ежедневните битови потребности, ще им се оказва социално-психологическа помощ и ще получават правно консултиране.

Сградата е газифицирана, енергийноефективна, изградено е и видеонаблюдение. Осигурена е достъпна среда за хора в неравностойно положение и необходимото медицинско оборудване. Шестте стаи за настаняване, лекарските кабинети и помещенията за администрацията са климатизирани. Дворът е благоустроен с кът за отдих и детска площадка, обясни ръководителят на проекта инж. Елена Балчева.

Изграждането на кризисния център в Ямбол започна през септември м. г. с европейско финансиране. Проектът е на стойност близо 706 000 лева по оперативната програма „Региони в растеж“ (2014 – 2020 г.).
БТА