СБ ще консултира регионалното министерство за ВиК-стратегията
СБ ще консултира регионалното министерство за ВиК-стратегията / снимка: БГНЕС

Правителството одобри проекта на споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на регионалното развитие и Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка), предаде БГНЕС.

Световна банка ще окаже техническа помощ на регионалното министерство за изготвяне на промени в регулаторната рамка в отрасъл водоснабдяване и канализация (ВиК) и за укрепване на капацитета на ДКЕВР с цел осигуряване на достъпни и качествени услуги за потребителите, постигане на ефективност на направените инвестиции за предоставяне на услугите и защита на интересите на потребителите, включително ценовата поносимост на ВиК услугите.

Финансовата институция ще подпомогне с експертизата си МРР при изготвяне на методология за определяне на агломерациите на принципа на достатъчното съсредоточаване на населението и/или стопански дейности. Ще бъде оказано съдействие и за разработване на законодателни изменения, които да доведат до предоставяне на широк диапазон от индивидуални и други подходящи системи за пречистване на отпадъчни води.

Системите гарантират необходимото равнище на опазване на околната среда и изпълнение на ангажиментите на страната ни за достигане на европейските стандарти за качество и опазване на водите, като се избягват прекомерни разходи. Консултантските услуги ще се финансират по ОП "Околна среда 2007-2013".