Превръщат бивши военни бази в бизнесцентрове
Превръщат бивши военни бази в бизнесцентрове / netinfo

5 предложения са подадени в деловодството на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по проекта за трансформиране на военните бази в Разград и Симитли. Бившите армейски поделения ще бъдат превърнати в бизнесцентрове с всички комуникации, необходими за развитие на малък и среден бизнес. Проектът се финансира по Програма ФАР, а реализацията му е разделена на две части. Предложенията за Лот 1 – Разград са три, а за Лот 2 – Симитли са две. Крайният срок за подаване на оферти изтече на 31 юли 2006 г.

Строителните дейности ще включват обновяване на съществуващите сгради и модернизация на инфраструктурата. Предвижда се също да се поднови електроснабдителната, водоснабдителната и канализационната мрежи, да се построят и реконструират част от пътищата в района на бившите бази. Бизнес зоната в Разград ще бъде и газифицирана.