Откриха 8-мия Национален празник на биологичното земеделие
Откриха 8-мия Национален празник на биологичното земеделие / netinfo

Зам.-министърът на земеделието и храните Бюрхан Абазов откри осмия Национален празник на биологичното земеделие и храни край езерото Ариана в Борисовата градина.

Зам.-министър Абазов заяви, че това е един от секторите на селското стопанство, който се подпомага със средства от ЕС. През първата година на прилагане на мерките от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., от 1 461 подадени заявления по петте направления на мярка 214 „Агроекологични плащания”, 369 са за направление „Биологично земеделие”.

Заявените площи за подпомагане са 63000 дка, а пчелните семейства, чието производство също ще се подпомага са над 13 500 броя.

1 680 000 евро е финансовият ресурс, който ще бъде усвоен при изпълнението на 5-годишния агроекологичен ангажимент, а общият размер на средствата по всичките пет направления на мярка 214 „Агроекологични плащания” за петте години е над 6 350 000 евро, посочи още той.