КЗК санкционира дистрибутор на препарати за растителна защита
КЗК санкционира дистрибутор на препарати за растителна защита / netinfo

Комисията за защита на конкуренцията санкционира със 150 000 лв. „Марго Евро Пест” ЕООД, гр. Пловдив, заради нарушение на Закона за защита на конкуренцията. Производството е образувано във връзка с влязло в сила решение на ВАС от юли 2007 г.

„Марго Евро Пест” ЕООД е придобило ЕТ „Агроинженеринг-В – Валерий Илиев” през 2006 г. Едноличният търговец е разфасовал продукти за растителна защита, като е поставял върху опаковките етикети с невярно съдържание. Посочен е срок на годност, който не отговаря на истината, а преопаковането не е съгласувано с представителите на фирмите производители, които имат изключителни права за България.

КЗК счита, че поведението на ЕТ „Агроинженеринг-В – Валерий Илиев” би могло да изгради негативно отношение към предлаганите продукти и да увреди интересите на своите конкуренти. Фирмата е била санкционирана за подобно нарушение през 2002 г.