Инженер Мирослав Маринов
Инженер Мирослав Маринов
Инж. Мирослав Маринов е новият изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите, съобщиха от МЗХГ.
 
Той е завършил Лесотехнически университет в София с придобита образователно-квалификационна степен магистър по "Горско стопанство" и специализация по "Ловно и рибно стопанство" през 2008 г.

Магистър е и по международни икономически отношения и международен бизнес.
 
Мирослав Маринов започва работа през 2005 г. в Община Сливен - в отдел "Екология, земеделие и гори". Преминава през йерархията на горското стопанство като началник участък, заместник директор, директор. Ръководил е Държавно горско стопанство (ДГС) - Стара река, ДГС - Твърдица, ДГС - Тича, както и Регионална дирекция по горите - Сливен.
 
Инж. Мирослав Маринов заменя на поста досегашния изпълнителен директор инж. Мирослав Джупаров.