/ iStock/Getty Images
Асоциацията на индустриалния капитал в България предлага и през декември да се използва създаденият вече механизъм за компенсиране на високите цени на електроенергията, който важеше за месеците октомври и ноември. Председателят на АИКБ Васил Велев заяви по време на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, че предвид повишената цена на тока, компенсацията трябва да се увеличи до 3/4 от цената за ноември, което е 190 лева за мегаватчас.

Припомняме, че през октомври и ноември компенсацията беше 110 лева за мегаватчас.

След ново рекордно поскъпване: България се нареди сред страните с най-висока цена на тока

Според Велев, дори и при 190 лева компенсация пак ще остане немалка част, която ще създава инфлация. Той добави, че има и свърхприходи във Фонда за сигурност на електроенергийната система. Това е една от основните причини за свърхприходи в бюджета, "защото едно е ДДС върху 119 лева, друго е върху 408 лева за ноември средна цена". Затова Велев счита, че има възможности да се компенсират 630 000 потребители на електроенергия на свободния пазар. Това са не само предприятията, но и учреждения в социалната сфера, детски градини, училища, театри, болници и други.

Заради скъпия ток: 4 млн. лева компенсации са изплатени на бизнеса

Другите средносрочни предложения на АИКБ са от 1 януари в новото ценово решение на КЕВР, в което с голяма вероятност ще има увеличение на тока, за оставащите 6 месеца до края на ценовия период да се предвиди реална пазарна цена, а не такава, която е в пъти по-ниска.

Това би означавало цена от порядъка на 300 лева до края на ценовия период. Съответно да бъде предвидено отрицателно задължение към обществото от порядъка на 150 лева, така че крайната цена за българските потребители да стане от порядъка на 150 лева за мегаватчас. Цената за износ няма нужда да се компенсира с отрицателно задължение към обществото, така че генериращите мощности ще продължат да имат добра печалба и приходи за страната.

АИКБ настояват още предприятията от енергоинтензивната индустрия да имат същите условия както тези, които имат тези предприятия в ЕС.
 
БТА