Дискусия за търговията с храни на едро
Дискусия за търговията с храни на едро / netinfo

Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) организира работна среща между организаторите на стоковите тържища и на пазари на производители в България и представители на държавни институции. Това съобщи Христо Миленков, председател на ДКСБТ.

Темата на дискусията е „Промените в законодателството, засягащи организаторите на стоковите тържища и на пазари на производители в България, във връзка с присъединяването ни към Европейския съюз от 2007 година”. Ще присъстват представители на Министерство на земеделието и горите и на Министерството на здравеопазването.

Ще бъдат обсъждани промените в Закона за стоковите борси и тържищата от октомври тази година и подзаконовите нормативни актове към Закона за храните. /БТА/