/ ThinkStock/Getty Images
ЧЕЗ Груп подписа договор за продажба на българските си активи с „Еврохолд АД“, която е най-голямата публично търгувана компания в България и основен играч в Централна и Югоизточна Европа. Това се казва в официалната позиция на компанията с централен офис в Прага.
 
„Еврохолд планира да финансира придобиването и рефинансирането на съществуващи заеми от български компании на ЧЕЗ Груп отчасти със собствени ресурси отчасти със заеми от водещи световни банки“, посочват от ЧЕЗ.

„Еврохолд България“ купува ЧЕЗ
 
Продажбата включва всичките седем български дружества на ЧЕЗ Груп (ЧЕЗ България, ЧЕЗ Електро България, ЧЕЗ Разпределение, ЧЕЗ Трейд България, ЧЕЗ ИКТ България, Проект за свободна енергия Орешец и Бара Груп).

Петкова за сделката за ЧЕЗ: Нищо няма да застраши енергийната ни сигурност
 
Сделката подлежи на одобрение от Българската комисия за защита на конкуренцията (КЗК) и Българската комисия за енергийно и водно управление (КЕВР).

Петкова: Продажбата на ЧЕЗ се реализира по чешкото законодателство
 
Международният арбитраж, който ЧЕЗ предприе срещу България през юли 2016 г., не е засегнат от продажбата и ще продължи да се поддържа от ЧЕЗ.
 
ЧЕЗ навлезе на българския пазар през 2004 г., като закупи две трети дял в три дистрибуторски компании. През 2007 г. разпределението е отделено от електроснабдяването („отделяне“) и е създадена ЧЕЗ Разпределение България АД. В момента ЧЕЗ Разпределение доставя електроенергия на приблизително 3 милиона клиенти. През 2018 г. ЧЕЗ Електро България и ЧЕЗ Трейд България продадоха 10.5 TWh електроенергия на крайни клиенти.

Депутатите от комисията по енергетика приеха промени в Закона за енергетиката
 
Еврохолд България АД е основен играч в Централна, Източна и Югоизточна Европа и някои страни от бившия Съветски съюз. В същото време Еврохолд е най-голямата публично търгувана компания в България и акциите й се търгуват на Българската и Варшавската фондови борси. Дъщерните дружества на Еврохолд са активни в застраховането, лизинга, продажбите на автомобили, управлението на активи и инвестиционните услуги в 12 европейски страни. Еврохолд притежава Euroins Insurance Group (EIG), която оперира на европейските пазари и притежава дъщерни дружества в България, Румъния, Северна Македония, Украйна, Грузия, Беларус и Чехия.

КЕВР има готовност да провери сделката за закупуване активите на ЧЕЗ
БГНЕС