/ ThinkStock/Getty Images
През третото тримесечие на 2018 г. 1 882 700 българи са направили туристически пътувания, показват предварителни данни на Националния статистически институт. Преобладаващата част от тях - 79.8%, са пътували само в страната, 14.8% - само в чужбина, а 5.4% са пътували както в страната, така и в чужбина.

В сравнение със същото тримесечие на 2017 г. общият брой на пътувалите на възраст 15 и повече навършени години се понижава с 5.5%, като броят на пътувалите само в страната или само в чужбина намалява съответно с 8.3 и 3.1%, докато броят на пътувалите в страната и чужбина се увеличава с 56.8%.

През третото тримесечие на 2018 г. най-много са пътували българите на възраст 25-44 години - 844.6 хил., или 44.9% от всички пътували хора. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е този дял при хората на възраст 65 и повече години - 84.4 % от пътувалите в тази възрастова група. При пътуванията в чужбина делът на пътувалите на възраст 15-24 години е най-голям - 18% от пътувалите в съответната възрастова група. По-голяма част от туристическите пътувания на хората на възраст 15 и повече навършени години както в страната (61.5%), така и в чужбина (78.4%) са били с цел "почивка и екскурзия".

През третото тримесечие на 2018 г. като самостоятелни са били регистрирани 2 297.4 хил., или 87% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 92.7%, а на тези в чужбина - 56.8%.

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял са разходите за храна както в страната, така и в чужбина - съответно 43.2 и 31.1%. През третото тримесечие на 2018 г. средният разход при пътуване с лична цел на един човек на възраст 15 и повече навършени години е 396.52 лв. в страната и 642.28 лв. в чужбина. Същевременно разходите на един човек за професионално пътуване са средно 182.35 лв. в страната и 1100.70 лв. в чужбина.
 
БТА