/ iStock/Getty Images
За посещаването на осем върха в Трънско е необходимо да се подаде уведомление до Главна дирекция "Гранична полиция", съобщава Трънското туристическо дружество.

Това са върховете Руй, Орловец, Голеш, Щърби камик, Голема Рудина, Било, Ракитски камик и Огорелица, които попадат в граничната ивица. Това е територията, разположена непосредствено по протежение на линията на сухоземната държавна граница с дълбочина до 300 метра.

За останалите 13 върха уведомление не е необходимо. Със свободен режим на пребиваване са също пътеката до Ябланишкото ждрело, пътеките в непосредствена близост до Ждрелото на р.Ерма и района на Врабчанския водопад.

Появилите се противоречиви съобщения в медии и социални мрежи относно достъпа до туристически забележителности в Трънско е притеснило много хора.

Трънските туристи успокояват всички гости на пограничния край, че няма никаква промяна в режима за туристическите пътувания и тези, свързани с пребиваване във вили и други места за отдих.

Единствено при посещение на забележителности в граничната ивица сте задължени да изпратите уведомителен мейл, напомнят от Трънското туристическо дружество.
 
БТА