/ ThinkStock/Getty Images
Единадесет са одобрените проекти в Ямболска област, които ще бъдат финансирани през тази година от националната кампания "За чиста околна среда" в конкурса на тема "Обичам природата и аз участвам", съобщи областният управител Димитър Иванов.

Влиза в сила нова структура на общинската администрация в Ямбол

Четири от проектите са финансирани с 10 000 лева и ще бъдат изпълнени от кметства в общините Тунджа и Стралджа. Проектите на училища са три, а на детски градини - четири и всеки от тях е финансиран с до 5000 лева.