/ ThinkStock/Getty Images
Общинският съвет на Ямбол гласува предложението на кмета Валентин Ревански да се намали численият състав на общинската администрация със седем щатни бройки - от 151 на 144 служители, съобщиха от съвета.

Според вносителя на предложението, то е съобразено с трудовото законодателство, а администрацията може да се справи със задълженията си в намален състав. Няма да бъдат освобождавани служители, тъй като предложените за съкращение позиции са свободни.

По този начин общината ще намали разходите за заплати с около 51 000 на година, които ще бъдат пренасочени за капитално строителство.

По предложение на кмета в началото на годината Общинският съвет одобри нова административна структура, намалена с 30 щатни бройки - от 181 на 151 души.

Разходите в общинския бюджет за заплати и осигуровки бяха съкратени с близо 300 000 лева годишно.
БТА