контейнери смет
контейнери смет / Община Варна
Община Тунджа планира увеличение на таксата за битови отпадъци средно с около 13,7 процента през 2022 година. Новият размер на таксата ще бъде различен за всяко от 44-те села, според определените промили, количества и честота на извозване на отпадъците, съобщи на брифинг кметът на общината Георги Георгиев.

По думите му причините за поскъпването са комплексни - по-високите държавни екотакси от 95 лева на тон за сметоизвозване до регионалното депо; ниската събираемост на такса смет от жителите на общината; изхвърлянето в контейнерите на строителни материали, растителни и други непозволени отпадъци.

Георгиев допълни, че нерегламентирано изхвърлени са 30 процента от около 6000 тона боклук годишно на територията на общината. Количествата генерирани отпадъци са нараснали значително и поради увеличилото се с около 5000 души население на общината през последната година и половина. Налага се дофинансиране с около 70 000 лв. месечно на сметосъбирането и сметоизвозването, а тези бюджетни средства биха могли да се използват по-рационално, отбеляза кметът.

Предстои в едномесечен срок новата план-сметка за такса смет да бъде обществено обсъдена и в началото на следващата година гласувана от Общинския съвет.

 
БТА