/ община Ямбол
"В началото на следващата година ще започнат планираният ремонт и обновлението на Музея на бойната слава в Ямбол", съобщи неговият директор о.р.полковник Георги Вардаров.

Изготвени са планът и техническата спецификация за предстоящите ремонтни работи в музейния комплекс, които са финансирани по оперативната програма "Региони в растеж 2014-2020" и са на стойност около 1 640 000 лева.

Емблематични сгради в Ямбол ще бъдат ремонтирани и модернизирани

Планът предвижда извършването на основен ремонт на главния корпус на музея и на контролно-пропускателния пункт; на помещенията, в които са разположени макет на базирания край града германски военен цепелин през Първата световна война, както и възстановки на бойно поле през войната с участието на ямболски военни подразделения.

Ще бъде изградено караулно помещение и ще бъде реновиран в оригиналния му вид порталът-паметник на поделението, в което повече от 40 години е бил разположен 29-и Ямболски пехотен полк.

В залите на музея се съхраняват различни видове огнестрелно и хладно оръжие, военни униформи и оборудване, снимки, карти и документи от живота на военнослужещите в ямболските поделения.

В парка около бившето военно поделение са разположени реставрирани германски и руски танкове и щурмови оръдия, зенитни картечници, бронирани бойни машини, самолети, вертолет, ракетни установки, санитарни автомобили, подвижни ремонтни работилници, походни кухни и друга военна техника.
БТА