/ Община Враца
Община Враца започва проверки на търговски обекти във връзка с изпълнението на Наредбата за управление на отпадъците. Обект на инспекциите ще са търговски центрове, вериги за бързо хранене, ресторанти, хранителни вериги и други. Това съобщи заместник кметът на Враца Мария Попова.

Инспекторите ще проверяват начина за управлението на отпадъците, както и наличието на изградена система за тяхното събиране. Съгласно разпоредбите на Наредбата, във всеки обект трябва да има определено лице, което е отговорно за събирането на отпадъците - битови, биоразградими, както и отпадъците от опаковки.

Проверките на инспекторите ще са с постоянен характер, като при констатирани нарушения първо ще се съставят протоколи, с предписания и срокове. При неизпълнение на разпоредбите, на нарушителите ще се налагат глоби, в размер от 300 до 3 000 лв.