избирателна урна
избирателна урна
Тази сутрин точно в 7 ч. започна провеждането на референдум в най-малкото врачанско село Мало Пещене. “Гласуването започна без проблеми. Всички членове на комисията са на лице” – каза за “Дарик” Боряна Стаменова, председател на Общинската избирателна комисия във Враца. Референдумът бе свикан след настояването на местен инициативен комитет жителите на селото да бъдат попитани дали искат в землището на Мало Пещене да се добива глауконит, каквито намерения има фирма. Жителите на Мало Пещене дори направиха протести пред Районната инспекция по опазването на околната среда и водите, за да изразят своето несъгласие с разкриването на такава кариера. Според тях, това напълно ще унищожи природата в района и ще пресече възможностите за селски туризъм, какъвто те се опитват да развиват. Според избирателния списък, днес своето мнение ще могат да кажат 39 души.