съдийско чукче
съдийско чукче / Thinkstock/Getty Images
Окръжна прокуратура – Враца е постигнала споразумение със защитата на Г.Б., обвинена за извършено от нея данъчно престъпление. В период от около три години – от 11.06.2009 г. до 10.04.2012 г., подсъдимата Б., като управител и собственик на еднолично търговско дружество, избегнала установяването и плащане на данъчни задължения в особено големи размери, дължими по ЗДДС. Престъпното деяние било осъществено чрез посредственото извършителство на счетоводителя на фирмата – Ю.С.

Г.Б. регулярно подавала справки-декларации пред Териториална дирекция на НАП офис Враца, като декларирала разходи по фиктивни доставки с право на данъчен кредит. За целта, при водене на счетоводството и при представяне на информация пред органите по приходите, били прилагани неистински документи – данъчни фактури на различна стойност, в които като доставчик фигурирали различни юридически лица. По този начин Г. Б. приспаднала неследващ се данъчен кредит, чиято обща сума възлиза на 39 560 лева.

Подсъдимата е признала вината си и е възстановила причинените от нея имуществени вреди. Със сключеното споразумение тя се е съгласила да й бъде наложено наказание от шест месеца „Лишаване от свобода“ с тригодишен изпитателен срок и е приела да заплати направените в досъдебната фаза на процеса разноски в размер на 1668,24 лева.

Споразумението е одобрено от съда и има последиците на влязла в сила присъда.