В секторите Охрана и Строителство най-често се забавят заплати
В секторите Охрана и Строителство най-често се забавят заплати / Sofia photo agency- архив

Седем акта са издали инспекторите от Дирекция „Инспекция по труда“ Враца  за неизпълнени предписания за изплащане на забавени трудови възнаграждения на обща стойност 47 хил.лв., обяви гл. инспектор  Павлина Терзиева. За миналия месец инспекторите са съставили общо 19 акта на работодатели. Връчени са и 16 наказателни постановления на обща стойност 49 хил.лв.

Сред наложените принудителни административни мерки са и издадените 340 задължителни предписания, и спирането на една машина.

 

За периода са проверени 92 предприятия, 10 от тях за първи път, като са констатирани общо 356 нарушения. Извършени са и 6 проверки по сигнали на работещи. Те са за неизплатени заплати и невръщане на трудови книжки при освобождаване от работа.  Нарушителите са най-вече от секторите „Охрана“ и „Строителство“.