инвалидна количка
инвалидна количка / Thinkstock/Getty Images
С 1,5% са увеличени средствата, раздадени като социални помощи в област Монтана от началото на годината до 31 август, спрямо същия период през миналата година. Данните бяха съобщени от Георги Цеков – директор на Регионалната дирекция "Социално подпомагане" в Монтана.  Като абсолютна сума това са 14 131 374 лева или с 212 хиляди повече. Парите са отпускани по Закона за социално подпомагане, Закона за семейни помощи за деца, Закона за интеграция на хора с увреждания и по Закона за закрила на детето. Общо са подпомогнати 45 191 възрастни, млади хора и деца.

Отчита се намаление на средствата за помощите за безработни. Общо 2204 души са подпомогнати с 2  314 000 лева, което е със 7% по-малко спрямо 2017 година.  В същото време са увеличени помощите за хората с увреждания. На 31 441 души са раздадени 3 452  000 лева или с 11% повече от същия период през миналата година. Това се дължи на тенденцията на застаряване на неселението в областта.

Средствата, отпуснати по Закона за семейните помощи за деца, за осемте месеца, са 8 189 000 лева и са най-значителната част от сбора на парите за социално подпомагане в област Монтана.