Росен Белчев
Росен Белчев / Петя Димитрова
Водят се преговори за откриване и на четвърта паралелка
Да бъдат открити три дуални паралелки в две училища в Монтана и едно в Лом предлага регионалното управление на Министерството на образованието и науката в план –приема за следващата година.  Предложението е съгласувано с Комисията по заетост към Областния съвет по регионално развитие. Дуална форма на обучение е предвидена за специалност „Технология на машиностроенето” в Професионалната гимназия по производствени технологии в Лом, за „Производство на хляб и хлебни изделия” във ІІ средно училище в Монтана и за „Машини и системи с цифрово-програмно управление /ЦПУ/ в Професионалната гимназия по техника и електротехника в Монтана.

„План-приемът тази година е по-добър от миналогодишния”, заяви областният управител Росен Белчев. Той уточни, че преговаря с работодатели, за да може да  бъде разкрита още една дуална паралелка в Техническата гимназия  в Монтана. Очаква се тя да бъде комбинирана за специалностите „електротехника” и „автомобилна мехатроника”.  „Говорим с фирмите за земеделска техника, които имат представителства в Монтана и с големите автосервизи“, заяви Белчев.

Тези от тях, които решат да осигурят практиката за дуалното обучение, ще трябва да осигурят по един настойник за квалификацията на  петима гимназисти като  единадесетокласните ще работят по два дни седмично, а дванадесетокласните - по три дни. Според нормативите в момента работодателите сключват трудов договор със стажантите  като възнагражденията са съответно минимум две стипендии или 80 лева за по-младите  и минимум три стипендии или 120 лева за 18-годишните.