/ ThinkStock/Getty Images
Врачанската многопрофилна болница дължи на топлофикационното дружество общо 200 681 лв.
Врачанският окръжен съд приключи с решения три търговски дела на „Топлофикация-Враца“ ЕАД срещу МБАЛ „Христо Ботев“ АД.

Дружества търсят от врачанската болница над 3 млн. лева

Съдът призна за установено, че врачанската многопрофилна болница дължи на топлофикационното дружество общо 200 681 лв. Сумата е стойността на консумираната и незаплатена от здравното заведение топлинна енергия за периода от 1 ноември 2018 г. до 31 март 2019 г., включително.

Бивш зам.-министър и двама изпълнителни директори на врачанската болница дадени на съд

Освен ползваната топлинна енергия, болницата ще трябва да заплати държавните такси и разноските по делата, законната лихва върху дължимите суми и обезщетение върху забавените плащания.

Двама лекари с разкрития за работата във врачанската болница

Ръководството на МБАЛ „Христо Ботев“-Враца и по трите дела е оспорило изцяло исковите претенции. В хода на съдебното следствие обаче са събрани писмени доказателства, назначени и изслушани са съдебно-счетоводни и технически експертизи.

Персоналът на МБАЛ „Христо Ботев“-Враца търси помощ от омбудсмана

Събраните доказателства и заключенията на експертите не са били оспорени от страните по делото и са приети от съда като обективни и компетентни. Решенията на Врачанския окръжен съд не са окончателни и могат да се обжалват в законоустановения срок пред Софийския апелативен съд.