С.Паволче - с нова сгарад аз социални услуги
С.Паволче - с нова сгарад аз социални услуги / netinfo
Сграда за предоставяне на социални услуги ще бъде изградена в с. Паволче. Кметът на община Враца инж. Тотю Младенов подписа споразумение със Социално инвестиционния фонд за изпълнение на проект „Нови социални услуги в село Паволче”. Стойността му е 374000 лв.

Новата сграда ще подобри социалната инфраструктура в населеното място като ще задоволи редица потребности на местните жители. В нея е предвидена зала за младежки занимания, помещение за социален патронаж, обслужващ социално слаби хора, салон за провеждане на обществени прояви с осигурен достъп за хората с увреждания. Работниците, които ще бъдат наети по проекта ще бъдат 14, а след приключването на строителството в сграда ще работят 9 души.

Населението на Паволче е 750 души. В края на миналата година е проведено и Общо събрание на селото, където бъдещите ползватели на сградата са организирали подписка в подкрепа на проекта.