/ netinfo
Предписаниe до кметовете на 10-те общини във врачанска област изпрати РИОСВ-Враца. Екоинспекцията нареди да бъдат предприети мерки за почистване на речните корита и недопускане на това да има нерегламентирани замърсявания в реките.

Екоинспекцията във Враца прие без забележки проектите на седем общини

Срокът за изпълнение на предписаниeто за почистване на речните корита и земите около тях е 30 април. От страна на инспекцията до края на май ще бъдат извършени проверки на място относно изпълнението на даденото предписание.

При констатиране на неизпълнение в указаният срок, съгласно разпоредбите на Законът за опазване на околната среда, се предвижда санкция за длъжностните лица в размер от 2 000 до 20 000 лв.