Посрещнаха гости от Сърбия
Посрещнаха гости от Сърбия / Областна администрация Враца

Тричленна делегация от община Медиана-Ниш, Република Сърбия, посрещнаха днес заместник областните управители на област Враца Ирина Иванова и Мирослав Комитски. Гости бяха Зоран Стоянович, кмет на Градска община Медиана-Ниш, Бобан Вучкович, заместник – кмет и Светослав Пантич, председател на Управителния съвет на Центъра за високи постижения и иновации - Ниш. Работната среща протече в приятелски диалог  между  партньорите по отношение реализацията на съвместни международни проекти в сферата на туризма, спорта, археологията и културно-историческото наследство.

Представителите на двете страни обсъдиха възможностите за финансиране и осъществяване на идейните предложения по европейските програми и инициативи, включително по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020.

Сръбските партньори изразиха воля и представиха идеи за съвместна работа във връзка с близката историческо-културна идентичност и общата посока на развитие на двата  региона в рамките на Европейския съюз.

„Общият културен и политически обмен на нашите близки региони трябва да продължи и да се разшири нашето балканско сътрудничество. Смятам, че е особено важно Сърбия и в частност,  Окръг Ниш, да търси начин за сближаване с българските партньори. Именно така ще покажем, че Европейския съюз дава възможност за реализацията на проекти, които да подобрят стандарта на нашите съграждани“ – допълни още Светослав Пантич.

На свой ред, заместник областният управител Ирина Иванова изрази надежда за осъществяването на проектите. „Искрено се надявам, заедно да развием и да извървим пътя до същинската реализация на тези идеи, защото съм убедена, че общата историческа и културна близост води към добро бъдеще на двата региона.“ – завърши Ирина Иванова.

 

Двете страни декларираха също така готовността си за кандидатстване и обсъдиха конкретни действия по представяне на проектните предложения в предстоящата Втора покана на Програма „Дунав“ 2014 – 2020.