Кметски екип на Община Видин
Кметски екип на Община Видин / Община Видин
Намаляват дълговете на Община Видин. Кметът на Общината Огнян Ценков представи справка за задълженията на местната институция към 30 септември тази година, в сравнение с края на октомври 2015 г. Ако общинският дълг преди три години е бил над 21 милиона и 196 хиляди лв., то сега той е намален на 10 милиона 499 хиляди лв. Малко над 6 милиона са разплатените просрочени задължения от общо 7 милиона 176 хиляди лв. в началото на периода. Във връзка с изтегления безлихвен заем от централния бюджет през декември 2015 г. в размер на 2 милиона лв., са разплатени 1 милион и 500 хиляди от тях, а по другия безлихвен заем от 4 милиона лв., също от централния бюджет, предоставен в края на 2017 г. и началото на 2018 г., са разплатени 510 хиляди лв.
       
Според изнесената информация от началника на отдел „Местни данъци и такси“ Владимир Георгиев, събираемостта за деветмесечието на годината също бележи значителен ръст, в сравнение със същия период на 2017 г. В местната хазна са постъпили почти 6 милиона лв., като от тях най-голям дял имат събраните пари от таксата за битови отпадъци – над 2 милиона и 80 хиляди лв. и от данъка върху превозните средства – малко повече от 1 милион и 600 хиляди лв.