ремонти
ремонти / dariknews.archive
Ремонт на електропровод 110 kV, собственост на държавния Електроенергиен системен оператор /ЕСО/, налага временно захранване на подстанция Белоградчик по алтернативна схема. Това може да доведе до временни смущения на електрозахранването в населени места в общините Белоградчик и Чупрене в периода от 08:00ч. на 17.07.2017г до 16:30ч. на 31.07.2017. ЧЕЗ Разпределение е създала необходимата организация за реакция при необходимост.

Населени  места, в които са възможни смущения на електрозахранването:
Община Белоградчик :
град Белоградчик; с. Боровица,  с. Чифлик, с. Дъбравка, с. Граничак, с. Крачимир,  с. Ошане, с. Праужда, с. Пролазница,  с. Рабиша,  с. Раяновци,  с. Салаш,  с. Сливовник,  с. Стакевци, с. Струиндол, с. Върба, с. Вещица, с. Извоз, Пешина махала, Куцарова махала.
Община Чупрене :
с. Чупрене , с. Горни Лом, с. Долни Лом,  с. Репляна, с.  Средогрив, с. Търговище, с. Протопопинци, с. Върбово