Община Враца ще отстранява бракуваните автомобили
Община Враца ще отстранява бракуваните автомобили / recaida.com

Над 80 автомобила излезли от употреба и поставени на забранени за целта места са преброени само през последната седмица в ж.к „Дъбника"-Враца. От общинската администрация алармират, че бракуваните автомобили се превръщат в сериозен екологичен проблем.

Според Закона за управление на отпадъците общинските кметове определят площадки за временно съхранение на масово разпространени отпадъци, в това число и излезли от употреба МПС. От общината напомнят на собствениците на такива автомобили, да предприемат съотвените мерки и да преместят колите си.

 Служители на община Враца ще прегледат всяка улица и паркинг и ако установят такива автомобили, ще се поставят стикери с предписание от община Враца за преместване на излязлото от употреба МПС в 15 или 30-дневен срок. Ако това не стане, комисия описва колата, съставя протокол и МПС-то се откарва в база за рециклиране, а на собственика се налага глоба.